Aquest servei permet obtenir el llistat de categories que fem servir a Agenda Oberta per a classificar esdeveniments.

Un cop obtingueu les categories, podreu cercar esdeveniments per categoria.

La url per accedir al servei és:

http://api.oberta.cat/category/list

Formats

Per a obtenir la resposta en format json o xml, afegiu l'extensió corresponent:

http://api.oberta.cat/category/list.json

http://api.oberta.cat/category/list.xml